Back to Home page

Danca Roza

מיתוג, פרינט

דנסה רוזה מספקת שירותי מוזיקה ברמה גבוהה לאירועים וכנסים.
האתגר של הפרויקט היה לתפוש את המראה והתחושה של המוזיקה המודרנית תוך הענקת מגע אישי ללוגו. החלל הנגטיבי בין ה-"R" ל-"O" עוצב באופן שיזכיר הבהוב תאורה, המתקשר היטב לתחום העיסוק של החברה.

בנוסף עוצבו גם חומרי שיווק, מרצ'נדייז וניירת חברה