Back to Home page

הרכבת הקלה "נופית"

דיגיטל, חדש, מיתוג, פרינט

אחד מפרויקטי הדגל של חברת חוצה ישראל.

פרויקט הרכבת הקלה חיפה-נצרת הוא מגה פרויקט תשתיתי מורכב, ראשוני מסוגו בישראל, המנוהל על ידי חוצה ישראל כזרוע הביצוע של משרד התחבורה. הפרויקט משלב מערכת תחבורה ציבורית בין-עירונית ועירונית חדשנית להסעת המונים. במסגרת הפרויקט תוקם רכבת קלה אזורית אשר תשרת את תושבי הצפון ותחבר את הישובים והערים שבקרבת התוואי למרכז המטרופולין ולמרכז הארץ.

פרויקט הרכבת הקלה יהווה זרז להמשך הפיתוח האורבני של אזור הצפון על ידי שיפור הנגישות למרכזי הערים, חיבור של מרכזי העסקים, התרבות, המסחר והתיירות, הנגשת מרכזי התעסוקה וקידם צמיחה כלכלית.

הדמיות: in3D