Back to Home page

יקב גושן

אריזות, מיתוג, פרינט

שמו של היקב הוא למעשה שמה המקראי של ארץ ישראל, וזה היה גם הקו המנחה בעיצוב הלוגו.

האתגר היה ליצור לוגו בעל זיקה לארץ ישראל ולעם היהודי, ללא הקלישאות הרגילות. התוצאה היא סמל סימטרי של שתי צורות זהות. במבט מקרוב הוא חושף את שם היקב שנכתב כשני חצאי מנורת בית המקדש. מתחת לסמל מופיע טיפוס הלוגו בגופן מעוצב בסגנון עתיק, המדגיש את הקשר ההיסטורי ומחזק אותו.