Back to Home page

בצלאל – קפה ואוכל

מיתוג, עיצוב פנים, פרינט, קופירייטינג

הקפיטריה באקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל, ירושלים.

מתוך הבנה שהקפיטריה ממלאת תפקיד משמעותי בחיי הסטודנטים, הדרך לבחירת האסטרטגיה הייתה קצרה וחלקה. בהמשך לה נוצרה סיסמה פשוטה המיישמת את עקרונותיה – "זה חלק ממך".

בדומה לסלוגן, גם השפה הוויזואלית הוכתבה על ידי האסטרטגיה. העיצוב מציג יותר מ -50 איורים קוויים של כלים ומכשירים רבים – יחד עם אוכל ומשקאות, הקשורים לאורח החיים באקדמיה – שזורים זה בזה.
מדי העובדים מציגים אנקדוטות הומוריסטיות המדגישות את הקשר בין אוכל לאמנות.