Back to Home page

A' La Bar

מיתוג, פרינט

מותג בן של מסעדת "Maraboo", בבעלות הזוכה ב"שף הברזל "הישראלי, יואב בר.

במקור היה חלק קוהרנטי ואינטגרלי מהמסעדה, ולאחר השינוי הפך לחלק נפרד עם מאפיינים חזותיים משל עצמו.

משחק המילים הישראלי-צרפתי מרמז שלמרות שאפשר לשבת על הבר ניתן גם ליהנות מאוכל גורמה שנבחר מתוך תפריט המסעדה. בהתייחס לכך, הטיפוגרפיה של הלוגו עוצבה בצורה הומוריסטית, בעוד שלוש המילים מדמות את חווית הישיבה על הבר.