Back to Home page

יקב אדום

אריזות, מיתוג

יקב אדום ממוקם ברמת-נגב בדרום ישראל ומייצר יינות מעולים באיכות גבוהה.

האדמה הייחודית והאקלים המדברי היבש הם המפתח לגידול ענבים עשירים בפרוקטוז, בניחוח מיוחד וארומטי.
בעיצוב הלוגו רציתי להדגיש באופן חזותי את הפן הגיאוגרפי.

לצורך כך נעשה שימוש בשלוש צורות בסיסיות – מלבן, משולש וחצי עיגול – המסודרות בקומפוזיציה ספציפית, כך שהחלל הנגטיבי במרכזן מציג את אזור רמת-נגב – ביתה של אדום.
בנוסף, קו החיתוך של התוויות תוכנן כצלע הר כדי לאזכר את הסביבה הטופוגרפית המקומית.